Chinese Geneeskunde

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine). De TCM vindt haar wortels in het taoïsme: een natuurfilosofie die uitgaat van de samenhang en balans tussen de mens en zijn omgeving. De verbindende factor is het begrip Qi (energie).

 

Verstoring evenwicht

Een klacht wil zeggen: verstoring van een natuurlijk evenwicht. Er is dan sprake van een over- of onderactiviteit op lichamelijk, mentaal, emotioneel, sociaal of ecologisch gebied. Wanneer deze onbalans langere tijd aanhoudt ontstaan er klachten.
Om na te gaan wat de balans verstoort wordt er gelet op leefwijze, voeding, omgevingsinvloeden, emoties, sociale relaties, mentale gesteldheid en constitutie.

 

Balans herstellen

Acupunctuur helpt de balans te herstellen. Met naalden worden punten op het lichaam of op de oorschelp geprikkeld die een effect hebben op zenuwen, hormonen en de inwendige organen.
Deze naalden blijven 20 minuten zitten terwijl de cliënt er ontspannen bij ligt.

 

Pijnloze stimulatie

Bij kinderen of personen die pijngevoelig zijn of bang voor naalden kan er gebruikgemaakt worden van NoNo-acupunctuur. Hierbij worden de punten met een lichte, pijnloze elektrische stroom gestimuleerd.
 
Klik hier voor uitgebreidere informatie over acupunctuur, NoNo-acupunctuur en ooracupunctuur.

To Top