Verbeteren van kwaliteit

Het bewaken en verder verbeteren van de kwaliteit zie ik als een vanzelfsprekende taak.
Als therapeut heb ik me verplicht tot:

  • Bij- en nascholing in mijn hoofddiscipline(s)
  • Deelname aan supervisie en intervisie
  • Het bewaken van het integrale karakter van de behandeling
  • Overleg en samenwerking met de reguliere zorg
  • Samenwerking met collega’s in de vorm van overleg, intervisie en co- behandeling.
  • Voldoen aan de eisen van het instituut waar ik als therapeut geregistreerd ben
  • Medewerking aan kwaliteitstoetsing door de beroepsvereniging

Registratie

Als therapeut heb ik mij aan de enkele beroepsverenigingen verbonden. Dit betekent dat ik ervoor moet zorgen dat ik blijf voldoen aan de eisen die de beroepsvereniging stelt en dat ik me onderwerp aan het klacht- en tuchtrecht dat daaraan gekoppeld is.

 

Feedback

U als cliënt/cursist bent de ultieme beoordelaar van mijn werk. En daarom vraag ik u om mij feedback te geven. Help mij u beter van dienst te zijn. Als u daarvoor de moeite wilt nemen, vul dan mijn enquête-formulier in en stuur het naar mij op.

To Top