Eerste consult

De behandeling begint met een inventarisatiegesprek. Tijdens dit gesprek komen de klachten ter sprake, maar ook leefwijze, werk, relatie, lichamelijke gesteldheid, voeding, ziektegeschiedenis en gebruikte medicijnen komen aan bod. De conditie van de tong en de pols worden beoordeeld.

 

Behandelplan

Met de gegevens van dit gesprek wordt een behandelplan opgesteld. Naargelang de problematiek die er speelt wordt gekozen voor acupunctuur, homeopathie, counseling, voetreflex of stressreductie. Veelal wordt een combinatie van methoden gebruikt om het effect te versterken. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de huisarts.

 

Behandeltraject

Bij aanvang van een behandeling wordt er eenmaal per week behandeld. Voor acute pijnaandoeningen kan het zelfs nodig zijn om met twee behandelingen per week te beginnen. Gedurende het behandeltraject neemt de frequentie van de behandelingen af naar eenmaal per twee weken tot eens per vier tot zes weken.

 

Vervolgconsult(en)

Het effect van de behandeling wordt aan het begin van iedere consult met de cliënt geëvalueerd. Het is mogelijk dat er nieuwe zaken aan het licht komen die vragen om aanpassing van de behandeling.

 

Duur van de behandeling

Het verloop van het herstelproces is afhankelijk van de aard van de aandoening. De verwachting is dat er binnen 6 behandelingen verbetering optreedt.
Acute klachten zijn meestal in minder dan 6 behandelingen hersteld.

 

Chronische klachten

De meer chronische aandoeningen vragen 12 of meer behandelingen voordat positief resultaat zichtbaar wordt. Langdurig chronische klachten zijn moeilijk te genezen. De cliënt heeft dan nog wel baat bij een maandelijkse onderhoudsbehandeling. De klachten worden hiermee draagbaar en leefbaar.

To Top