Gespannenheid en stress

Biofeedback wil zeggen dat men lichamelijke reacties, waarvan men zich doorgaans niet bewust is, via een meetinstrument zichtbaar maakt. Gespannenheid en stress geven een lichamelijke reactie in de vorm van verhoogde spierspanning, snelle hartslag en een verandering van de huidweerstand.
Met een biofeedback-apparaat kun je de spierspanning, hartslag of huidweerstand zichtbaar maken. In mijn praktijk maak ik gebruik van apparaten die de huidweerstand en het hartritme kunnen meten.

 

Huidweerstand

Stress en spanning zijn goed meetbaar via de huid. Wanneer iemand angstig, boos of ontstemd raakt, reageert het lichaam daarop met chemische en fysieke veranderingen. De elektrische huidweerstand neemt dan af. Als iemand kalm en ontspannen is neemt de huidweerstand toe.
 
Veranderingen van de huidweerstand zijn op het meetinstrument af te lezen. Zo krijg je inzicht in
de mate van stress waaronder iemand staat en wat de stress doet toenemen of afnemen.

 

Ontspanningstherapie

Naast het meten van stress kan er met het apparaat ook behandeld worden. Via handelektroden en platen onder de voeten worden er lichte elektrische pulsen aan het lichaam gegeven.
Na enige tijd is er een respons zichtbaar, de huidweerstand verandert. Dit wil zeggen dat er bij die persoon een fysiologische verandering optreedt, dat deze rustiger en ontspannen wordt.
 
Ondersteunend wordt er gewerkt met ontspanningsoefeningen, muziek en/of ingesproken suggestie om het spanningsniveau ook op (on)bewust niveau verder te verlagen.

To Top