Beroepsvereniging

Als therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereniging Zhong, LVNT en RBCZ. Als yogadocent ben ik aangesloten bij de VYN.

 

Landelijke registers

Ik sta geregistreerd in het Vektis-register. Ik ben onderworpen aan het tuchtrecht van de Zhong (KAB), van de LVNT (SCAG), van de RBCZ (TCZ) en van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Cliënt of cursist kan via de website van de beroepsvereniging het klachtenreglement inzien.

 

Privacy

Conform de geldende regels in de gezondheidszorg (BIG) wordt er vertrouwelijk met cliëntgegevens omgegaan. Zonder (eventueel schriftelijke) toestemming van de patiënt wordt
aan derden geen informatie verstrekt.

 

Klachten

  • Bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht.
  • Komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Het e-mailadres is: klachtenfunctionariszhong@gmail.com
  • Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)
  • Als het geschil niet gaat over een acupunctuur behandeling dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg
  • Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen. 

Websites

Zhong Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde
LVNT Landelijke Vereniging Natuurlijke Therapeuten
RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
VYN Vereniging Yogadocenten Nederland
KAB Koepel Alternatieve Behandelwijzen
TCZ Tuchtrecht Complementaire Zorg
SCAG Stg. Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Vektis Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners

Zhong

LVNT

RBCZ

VYN

KAB

TCZ

SCAG

To Top