Erkende interventietechniek

EMDR is een therapeutische interventietechniek die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een Posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren ‘80. Ondanks dat er veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht, is tot nu toe niet volledig bekend hoe EMDR werkt.

 

Verwerking trauma’s

EMDR wordt toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Het idee is dat door het trauma de samenwerking tussen de hersenhelften verbroken is. Voor verwerking is het noodzakelijk dat de twee hersenhelften weer gaan samenwerken.

 

Stimuleren hersenhelften

Bij EMDR wordt de verbroken verbinding tussen de beide hersenhelften hersteld. In een precieze procedure wordt een combinatie gemaakt van gedachten, gevoelens, beelden en geluiden die een negatieve rol spelen in het leven van de cliënt.
Tegelijkertijd worden de beide hersenhelften afwisselend gestimuleerd. Dit gebeurt door de patiënt vingerbewegingen van de therapeut met de ogen te laten volgen of door met een koptelefoon afwisselend naar tikjes in het rechter- en linkeroor te luisteren.

 

Effectieve behandeling

EMDR blijkt effectief te zijn bij de behandeling van posttraumatische klachten. Ook bij angststoornissen, hyperventilatie en depressie zorgt EMDR voor goede resultaten.

To Top