Uitgangspunten

Integraaltherapie is gebaseerd op drie pijlers: Traditionele Chinese Geneeskunde, dynamische homeopathie en counseling / observatietechnieken volgens uitgangspunten van Milton H. Erickson. Deze drie opvattingen benaderen lichaam en geest gelijktijdig en gelijkwaardig.

Afzonderlijk hebben de drie opvattingen hun beperkingen. In samenhang vormen zij een goede basis waaruit een brede integrale behandeling mogelijk is.

 

Principes integraaltherapie

De principes van de integrale mensbenadering kunnen als volgt samengevat worden:

1. De mens staat centraal, niet de methode
2. Het geheel is meer dan de som der delen (synergie)
3. Er wordt gebruikgemaakt van een uitgebreide variëteit aan interventie-modellen
4. Educatie is naast behandeling van groot belang
5. De behandelaar – cliëntrelatie vraagt een actieve participatie van zowel behandelaar als cliënt.

 

Therapeut als puzzelaar

Een integraaltherapeut is een generalist. Hij is een soort puzzelaar, hij vergaart kleine feitjes die hij met elkaar in verband brengt. Puzzelen betekent ook verschillende ingangen kiezen en iedere keer overwegen hoe groot de waarschijnlijkheidsgraad is van de uitkomst.

 

Tijd, geduld en kennis

Juist omdat de mens zo complex is, zal de therapeut voorzichtig moeten zijn bij het zoeken naar een verband tussen symptomen en oorzaken. Tijd, geduld, kennis en inzicht zijn nodig om vast te stellen welke van al die mogelijke factoren en combinaties daarvan in de specifieke hulpvraag van werkelijk belang zijn.

 

Breed ontwikkeld

Dit houdt in dat een integraaltherapeut in brede zin ontwikkeld moet zijn. Niet alleen op medisch, maar ook op sociaal-emotioneel, ecologisch, religieus, ethisch, ja zelfs op magisch gebied. Al deze factoren spelen een rol bij de mens die om raad vraagt.

To Top