Integratieve Geneeskunde

Onze gezondheidszorg is volop in beweging. In het verleden waren reguliere en alternatieve gezondheidszorg water en vuur. Nu zie je een kentering ontstaan: men zoekt toenadering tot elkaar. Een nieuwe stroming binnen de reguliere zorg is de ‘Integratieve Geneeskunde’. In dit zorgconcept werken reguliere en complementaire zorg samen om een optimaal behandeleffect te bereiken. In de Verenigde Staten wordt dit al op grotere schaal toegepast. Ook in Nederland is deze vorm van geneeskunde in opmars binnen oncologie en psychiatrie.

 

Medicatie op Maat

Met ‘Medicatie op Maat’ (Personalized Medicine) onderkent de reguliere zorg het belang van een persoonlijke afstemming van een medicinale behandeling bij een cliënt. Wat binnen de complementaire zorg al jarenlang gemeengoed is begint nu ook binnen de reguliere zorg ingang te vinden. Ook de complementaire zorg is volop in beweging.

 

Professionaliseringsproces

Mede onder invloed van de zorgverzekeraars is er een professionaliseringsproces aan de gang. Ook de complementaire zorg dient zich te houden aan regels en wetten, verplichte bijscholing en is onderhevig aan tuchtrecht.

 

Integrale gezondheidszorg

Hopelijk staan we aan het begin van een nieuwe vorm van gezondheidszorg waarin regulier en complementair elkaars kwaliteiten erkennen en waarderen. Een zorgmodel waarbinnen regulier en complementair gelijkwaardig en respectvol met elkaar omgaan. Pas dan kunnen we echt spreken van integrale gezondheidszorg.

To Top